Het is je vast niet ontgaan, het “relletje” rond genderneutrale LEGO sets. De Telegraaf kopte in met ‘LEGO maakt voortaan genderneutraal speelgoed’ en diverse andere media gaven er hun eigen draai aan. Vandaag publiceerde de Telegraaf een artikel met als kop ‘Experts maken gehakt van genderneutraal speelgoed LEGO’. Heel leuk, sensationeel en catchy natuurlijk, ware het niet dat het statement van LEGO hierdoor uit context wordt gerukt. In dit artikel leggen we het genderneutrale genderstereotypen statement van LEGO uit, zodat het duidelijk wordt wat de Deense steentjesboer nou precies wil bereiken.


Het onderzoek

Uit onderzoek dat The LEGO Group in samenwerking met het Geena Davis Institute heeft gedaan, blijkt dat veel activiteiten en beroepen bestempeld worden als alleen geschikt voor mannen. Dat terwijl meisjes en vrouwen prima dezelfde beroepen kunnen uitvoeren. Het moet om de kennis en kunnen gaan, niet om het geslacht. Het beeld in de wereld is anders en genderstereotypen zijn nog steeds aan de orde van de dag. Ouders die het onderzoek hebben ingevuld, geven aan dat ze zich een man voorstellen voor de meeste creatieve beroepen. Bij wetenschappers en atleten is dit ook het geval, 85% stelt zich daarvoor een man voor en maar 15% een vrouw. Bij ingenieurs ligt dit percentage nog hoger, 89% stelt zich een man voor tegenover 11% die hierop vrouw heeft geantwoord. Volgens het onderzoek denken de bevraagde kinderen er hetzelfde over. Wel vinden meisjes dat er een bredere waaier aan beroepen voor vrouwen als mannen is weggelegd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat meisjes doorgaans aangemoedigd worden om eerder eerder cognitieve, artistieke en prestatiegerichte activiteiten te doen. Jongens worden vaker gestimuleerd om fysieke en STEM-gerelateerde activiteiten uit te voeren (digitaal, wetenschap, bouwen, gereedschap). Ouders moedigen meisjes vaker dan jongens aan om deel te nemen aan dansactiviteiten (81% tegenover 19%) en verkleedpartijtjes (83% tegenover 17%). Ditzelfde geldt ook voor koken/bakken (80% tegenover 20%). Daarentegen moedigen ouders jongens vaker dan meisjes aan om programmeerspelletjes (80% tegenover 20%) en sport te doen (76% tegenover 24%), en doen zij dat ook meer dan twee keer zo vaak als het gaat om codeerspellen (71% tegenover 29%).

De misvattingen

Diverse media hebben dit onderzoek en het statement (hieronder te lezen en uitgelegd) wat uit context getrokken. Dit deels doordat LEGO het doel niet goed gecommuniceerd heeft. Ze impliceerden (ofwel via de kop van het artikel of in het artikel) dat LEGO het speelgoed genderneutraal gaat maken, met als gevolg dat veel mensen boos werden. Dit was niet het doel van het persbericht dat The LEGO Group verstuurde. Door verkeerde verslaggeving, werd het doel overschaduwd en gaven ze de ruimte voor het verspreiden van misinformatie. Logisch, want er wordt maar een halve waarheid verteld.


Het daadwerkelijke doel

The LEGO Group heeft het doel een zo divers mogelijke werkplek te creëren voor alle medewerkers. Daar slagen ze goed in. Net als bij veel andere policies, communiceren ze hier openbaar over (meer over de verschillende policies of doelen vind je hier). Het bedrijf werkt er hard aan, maar merkt dat ze op vlak van genderstereotypen nog kunnen verbeteren, met name op het gebied van hun producten. Het persbericht laat zien dat uit onderzoek blijkt dat er wereldwijd nog een flinke slag te halen valt als het gaat om genderstereotypering. Ze vinden dat ze als speelgoedmerk hierbij een positieve invloed kunnen uitoefenen.

Dus nee, ze gaan LEGO Friends of LEGO City niet beëindigen, deze thema’s blijven. Wel gaan ze hun marketingstrategie aanpassen. Zodoende zullen zowel jongens als meisjes te zien zijn op productfoto’s of marketingafbeeldingen van thema’s als City, Friends, Ninjago en andere thema’s. Ook zullen ze de sets voorzien van meer diversiteit in gender en leeftijd. Het bedrijf erkent (zie hieronder) namelijk dat ze een grotere verhouding aan mannelijke Minifigures hebben in hun portfolio aan sets. Dit laatste hebben ze de afgelopen jaren al verbeterd, maar ze zijn niet waar ze willen zijn. Dit alles met als doel om speelgoed inclusiever te maken en ervoor te zorgen dat de creatieve ambities van kinderen – zowel nu als in de toekomst – niet worden beknot door genderstereotypen. Hiervoor gaan ze samenwerken met diverse organisaties.

Wat LEGO aangeeft via het LAN

Na de publicatie van het persbericht, alsook in eerdere discussies op het LAN (LEGO Ambassador Network) waarbij inclusiviteit aan de orde kwam, werden er vragen gesteld. De antwoorden zijn duidelijk en zorgen voor de nodige context. We hebben hieronder twee reacties van The LEGO Group geplaatst die aangeven hoe de vork in de steel zit en waar ze momenteel aan werken.

LEGO Friends isn’t going anywhere. Next year’s LEGO Friends portfolio will have the most male figures we have had in our assortment to date.  As well as gender, we are also increasing the variety in our LEGO Friends characters with more older and younger characters (including the microdoll).

We are also looking into representation for our Minifigures. Currently we have a larger proportion of male minifigures across the portfolio, but we remain committed to increase the number of female characters as we’re fully aware of how important it is to ensure children are able to reflect themselves in the toys they play with.

Duidelijke taal, LEGO Friends wordt niet beëindigd. Vanaf volgend jaar zullen de sets meer diversiteit in gender en leeftijd kennen. Ze erkennen dat de representatie grotendeels uit mannelijke Minifigures bestaat, iets wat ze van plan zijn te balanceren. Niet onbelangrijk is dat ze beroepen niet perse als mannelijk of vrouwelijk gaan bestempelen, maar hier variatie inbrengen zodat kinderen zichzelf beter kunnen vinden in het speelgoed waarmee ze spelen.

We acknowledge our responsibility in having contributed to gender stereotypes over the years, which is why we’re actively addressing the challenges that gender biases create and we’re committed more than ever to do our bit to put it right. LEGO Friends, which is now one of our most beloved franchises and enjoyed by girls and boys alike, was launched in 2012 based on extensive research showing that some girls in particular were looking for new and different ways to engage with the LEGO System in Play. While it was launched as a way to fill the gap for a particular group of girls specifically, we never branded it as a franchise exclusively for girls. As with all our franchises, we continue to adjust LEGO Friends in ways that make it more inclusive for all.

In deze reactie wordt wederom het belang van het tegengaan van genderstereotypering benoemd. Daarnaast weet het bedrijf te melden dat LEGO Friends niet uitgebracht is als product dat exclusief voor meisjes bedoeld is. LEGO Friends is het gevolg van een onderzoek onder meisjes, waarbij door sommige meisjes werd aangegeven dat ze op zoek waren naar nieuwe en andere manieren om met het LEGO-systeem om te gaan.

Genderneutraal LEGO statement uitgelegd

Het officiele persbericht

Op Wereldmeisjesdag (maandag 11 oktober 2021) publiceerde The LEGO Group onderstaande persbericht. Dit bericht werd tevens verstuurd aan diverse media, waaronder Bouwsteentjes. We hebben het persbericht niet gepubliceerd omdat we een reactie van LEGO aan het afwachten waren en gezien de verhitte discussies geen olie op het vuur wilden gooien. Tot nu, want navraag en iets meer informatie geeft ons de mogelijkheid het doel goed over te brengen.

LEGO WIL GENDERSTEREOTYPEN DOORBREKEN

Amsterdam, 8 oktober 2021 – Zie jij een wetenschapper als een man of als een vrouw? De meesten (85%) zullen man als antwoord geven op deze vraag zo blijkt uit onderzoek van de LEGO Group en het Geena Davis Institute. Eeuwenoude stereotypen zorgen ervoor dat bepaalde activiteiten en beroepen bestempeld worden als alleen geschikt voor een man. Terwijl meisjes deze ouderwetse clichés makkelijker achter zich laten en openstaan voor een breed scala aan activiteiten en beroepen, is de samenleving er nog niet helemaal klaar voor. LEGO wil, speciaal op Wereldmeisjesdag, met de campagne ‘Ready For Girls’, laten zien wat meisjes in hun mars hebben en dat alle kinderen, ongeacht het geslacht, perfect hun eigen wereld kunnen (her)bouwen.

Ready For Girls? Zij wel en wij ook!

Het onderzoek, dat werd gehouden onder 7.000 ouders en kinderen afkomstig uit verschillende landen wereldwijd, wijst uit dat het tijd wordt dat de samenleving haar percepties, daden en woorden bijstelt om de creatieve zelfontplooiing van alle kinderen te ondersteunen. De onderzoeksresultaten tonen aan dat meisjes klaar zijn voor de wereld, maar dat de samenleving nog niet helemaal klaar is om hun groeiproces via spel te ondersteunen. Meisjes voelen zich minder beperkt door, en staan minder achter, genderstereotypen dan jongens als het om creatief spel gaat (74% van de jongens ten opzichte van 62% van de meisjes gelooft dat sommige activiteiten alleen voor meisjes bedoeld zijn, terwijl andere voor jongens bedoeld zijn). Zij staan bovendien meer open voor verschillende soorten creatief spel in vergelijking met wat hun ouders en de samenleving gewoonlijk aanmoedigen. Zo vindt 82% van de meisjes het prima dat meisjes voetballen en jongens aan ballet doen, tegenover nog geen 71% van de jongens. De algemene houding ten opzichte van spel en een creatieve carrière blijft volgens het onderzoek echter nog ongelijk en beperkend:

• Voor de meeste creatieve beroepen stellen de ouders die op de enquête hebben geantwoord zich een man voor, ongeacht of zij een zoon, een dochter of beide hebben. Als het om wetenschappers en atleten gaat, denken zij bijna zes keer zo vaak aan een man dan aan een vrouw (85% tegenover 15%). Bij ingenieurs gebeurt dit zelfs meer dan acht keer zo vaak (89% tegenover 11%). De bevraagde kinderen denken er hetzelfde over, behalve dat meisjes veel vaker dan jongens van mening zijn dat een bredere waaier aan beroepen zowel voor vrouwen als voor mannen is weggelegd.
• Meisjes worden doorgaans aangemoedigd om eerder cognitieve, artistieke en prestatiegerichte activiteiten te doen, terwijl jongens vaker worden gestimuleerd om fysieke en STEM-gerelateerde activiteiten uit te voeren (digitaal, wetenschap, bouwen, gereedschap). Ouders moedigen meisjes bijna vijf keer vaker dan jongens aan om deel te nemen aan dansactiviteiten (81% tegenover 19%) en verkleedpartijtjes (83% tegenover 17%), en doen dat ook meer dan drie keer vaker voor koken/bakken (80% tegenover 20%). Daarentegen moedigen zij jongens bijna vier keer vaker dan meisjes aan om programmeerspelletjes (80% tegenover 20%) en sport te doen (76% tegenover 24%), en doen zij dat ook meer dan twee keer zo vaak als het gaat om codeerspellen (71% tegenover 29%).

Kid with LEGO

De wereld herbouwen
In Nederland werd een samenwerking aangegaan met ambassadrice Charlotte Pouwels, analoog astronaut en missie organisator van IJsland missies bij de ILEWG European Space Agency (ESA). Charlotte was één van de kanshebsters om namens de ESA als eerste vrouwelijke astronaute naar de Maan of Mars te gaan. Met haar 25 jaar was ze helaas nog iets te jong, maar de volgende ronde gaat ze het zeker weer proberen. Ook André Kuipers werd na zijn eerste sollicitatie afgewezen, dus ook Charlotte gaat niet bij de pakken neer zitten en probeert het in de toekomst nog een keer.

‘Ik hoop als vrouwelijke astronaut meisjes te kunnen inspireren om te blijven vechten voor hun dromen. Als je bereid bent om hard te werken kan je alles worden wat je wilt. Wij astronauten zeggen niet the sky is the limit, maar there is no limit.’ Samen met LEGO wil Charlotte ervoor zorgen dat elk kind, ongeacht het geslacht, het gevoel heeft dat ze alles kunnen bouwen en worden. En dit al spelend zodat ze hun unieke talenten kunnen ontwikkelen.

Charlotte Pouwels LEGO ambassadrice

“Tijdens mijn bachelor Technische Natuurkunde aan de Haagse Hogeschool en master Space Science aan de International Space University bouwde ik regelmatig met LEGO. Zo kon ik mijn creativiteit kwijt en even mijn hoofd leeg maken na een dag hard studeren” vervolgt Charlotte.

De rol van het LEGO spel
De LEGO Group gelooft in het belang van spelenderwijs leren en dat het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw – door te bouwen met LEGO – relevant zijn voor alle kinderen.

Hoewel veel ouders het merk LEGO als een goed voorbeeld van een inclusief speelgoedmerk zien, wordt LEGO nog steeds als relevanter beschouwd voor jongens dan voor meisjes: 59% van de ouders geeft aan hun zonen aan te moedigen om met LEGO stenen te bouwen terwijl 48% aangeeft hun dochters daartoe aan te moedigen “Alle kinderen ervaren de voordelen van creatief spel, zoals het opbouwen van zelfvertrouwen, creativiteit en communicatievaardigheden, en toch hebben we nog steeds af te rekenen met eeuwenoude stereotypen die ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten en beroepen bestempeld worden als alleen geschikt voor een man. Bij de LEGO Group zijn we ons bewust van onze rol om dit recht te zetten. Deze campagne is een van de vele initiatieven die we nemen om meer bewustzijn te creëren en ervoor te zorgen dat spelen met LEGO zo inclusief mogelijk is. Alle kinderen moeten hun creatieve talent kunnen ontwikkelen”, stelt Julia Goldin, CMO LEGO Group.

Nelleke van der Puil

Nelleke van der Puil, Vicepresident Materialen Lego Group

Ook intern maakt de LEGO Group zich hard voor de campagneboodschap. Nelleke van der Puil, Vicepresident Materialen bij de LEGO Group, beaamt dit. ‘Tijdens mijn studie Chemical Engineering en eerdere beroepen heb ik mij in een door mannen gedomineerde wereld best weleens eenzaam gevoeld of het gevoel gehad dat ik mij aan moest passen aan mijn mannelijke collega’s. Toen ik zeven jaar geleden bij de LEGO Group begon, werkten er meer vrouwen dan mannen op mijn afdeling. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt.’

De LEGO belofte
Zorgen voor meer inclusief spel en het debat over gendernormen aanwakkeren is van cruciaal belang, niet alleen voor meisjes maar voor ieder kind. De LEGO Group beseft dat ook jongens met vooroordelen te kampen hebben als het gaat om creatief spelen en speelgoed dat traditioneel bekendstaat als typisch voor het andere geslacht. 71% van de jongens tegenover 42% van de meisjes geeft aan zich zorgen te maken dat ze zullen worden uitgelachen als ze met speelgoed spelen dat doorgaans in verband wordt gebracht met het andere geslacht.

De onderneming spant zich in om het speelgoed inclusiever te maken en ervoor te zorgen dat de creatieve ambities van kinderen – zowel nu als in de toekomst – niet worden beknot door genderstereotypen. De LEGO Group weet dat er werk aan de winkel is en zal daarom vanaf 2021 nauw samenwerken met het Geena Davis Institute on Gender in Media en UNICEF om ervoor te zorgen dat de LEGO producten en -marketing voor iedereen toegankelijk zijn en vrij zijn van gendervooroordelen en schadelijke stereotypen.

Over het onderzoek
We hebben gebruikgemaakt van online-, opt-in-enquêtes in zeven landen (China, de Tsjechische Republiek, Japan, Polen, Rusland, het VK en de VS) om na te gaan of creativiteit voor ouders en hun kinderen als gendergerelateerd wordt gezien. Meer specifiek hebben we impliciete vooroordelen getest in de manier waarop ouders creativiteit anders definiëren voor hun zonen en hun dochters. Ouders van kinderen van 6 tot 14 jaar hebben de eerste helft van de enquête ingevuld en daarna hun zoon, dochter of gendernonconforme kind toestemming gegeven om de tweede helft in te vullen (in geen van de onderzochte landen waren er kinderen die zich als gendernonconform kenbaar maakten, dus is onze analyse alleen gebaseerd op dochters en zonen). In totaal hebben 6.844 respondenten de enquête ingevuld.


Laat van je horen!

Wat vind jij van de initiatieven van LEGO om ervoor te zorgen dat hun speelgoed goed past bij elk gender en dat ze stereotypering tegen willen gaan? Vind je het goed dat LEGO hierover persberichten naar buiten brengt om daar de aandacht voor te vragen, vind je het niet nodig of heb je een andere mening? We zijn ook benieuwd of jij bepaalde thema’s meer geschikt acht voor jongens of meisjes en welke dat zijn. Laat jouw hieronder jouw reactie weten.

0 0 stem
Vind jij dit artikel waardevol?