Op 8 juli 2020 was het precies 100 jaar geleden dat Godtfred Kirk Christiansen geboren werd. Godtfred is de zoon van Ole Kirk Christiansen en Kristine Sørensen. Hij is van grote invloed geweest over de koers van LEGO als bedrijf, maar belangrijker nog, het LEGO steentje zoals we vandaag de dag kennen. Na onderzoek blijkt niet dat er een ontwerpproces van weken of maanden aan vooraf ging, maar dat het patent binnen vijf dagen op papier stond, ingezonden en toegewezen werd. The LEGO Group heeft vanwege de honderdste verjaardag van Godtfred, een leuk document met ons gedeeld. Voor ons een ideaal moment er een special over te schrijven.


Op 8 juli was het precies 100 jaar geleden dat Godtfred Kirk Christiansen geboren werd. Godtfred Kirk Christiansen was de opvolger binnen The LEGO Group na het aftreden van Ole Kirk en is van enorme invloed geweest op het succes van het bedrijf. Nieuw onderzoek door de historici van het LEGO Idea House, toont aan dat zijn invloed op het design van het LEGO steentje groter was dan voorheen werd gedacht. “Decennia lang hebben we geen exact antwoord kunnen geven over hoe het LEGO steentje ontwikkeld was en wie het grote brein was van het design. We waren ervan overtuigd dat het ontwikkelen van het steentje een lang proces was, dat uitgevoerd werd door een team van LEGO medewerkers halverwege en eind vijftiger jaren. Dankzij onlangs gevonden materiaal, hebben we ontdekt dat Godtfred een cruciale rol heeft gehad in de ontwikkeling van het LEGO steentje waar mensen over de hele wereld van houden,” verteld Signe Wiese, Corporate Historian van het LEGO Idea House.

Godtfred Kirk Christiansen LEGO sketches
De schets van Godtfred van het verbeterde LEGO steentje dat aan tafel tijdens de meeting in Billund op papier werd gezet.

Op 23 januari 1958 zitten drie mannen, waaronder Godtfred Kirk, in het kantoor van LEGO Billund. Axel Thomsen, indertijd hoofd LEGO Sales in Duitsland, geeft aan dat er klachten waren van klanten omtrent het ontbreken aan stabiliteit en hechtingskracht (Clutch Power) bij de LEGO steentjes. Het probleem word uitgebreid door de mannen besproken, waarna er een aantal ideeën voorgedragen worden om de problemen te verhelpen.

Godtfred krijgt op een bepaald moment tijdens deze discussie een velletje papier in handen waarop cirkels afgebeeld staan. Hij gebruikt het papiertje om nieuwe ideeën van LEGO steentjes te schetsen en te tekenen. De nieuwe steentjes waren voorzien van tubes aan de binnenkant. Overtuigd van het nieuwe ontwerp, geeft Godtfred de opdracht aan Ove Nielsen, indertijd hoofd van de LEGO Moulding Shop, om aan de hand van de schetsen een aantal voorbeelden te maken.

Patent LEGO steentjes binnen vijf dagen gerealiseerd
Godtfred Kirk Christiansen en zijn mijlpalen.

Een dag later gaat Godtfred met de nieuwe steentjes en zijn schetsen naar het patentenbureau Hofman-Bang & Boutard in Kopenhagen met de opdracht aan een patent voor de LEGO steentjes te werken. De aanvraag van het patent koste Godtfred destijds 24DKK (€3,22). Op weg naar huis dacht Godtfred nog eens goed na over het ontwerp dat hij op papier had gezet. Er schoot hem een beter design te binnen. Zou een steentje met drie tubes in plaats van twee niet beter werken?

Aangekomen in Billund was hij overtuigd dat het design met drie tubes beter zijn dan twee, vanwege de extra hechtingskracht dat het zou bieden. Wederom krijgt Ove Nielsen de opdracht om het nieuwe design uit te werken. Ditmaal wordt er geen nieuw steentjes gemaakt door het te gietspuiten, maar worden al bestaande steentjes aangepast door te snijden en plakken. Het nieuwe design met drie tubes wordt met een spoed naar het patentenbureau gestuurd. De eerste aanvraag lag er namelijk al en er was dus enige haast van toepassing. Een aantal dagen later, op 28 januari, 1958 om precies 13:58 uur, dient The LEGO Group de aanvraag van het patent in voor de nieuwe variant van het bouwsysteem. Het systeem waarbij twee of meerdere plastic vastklikkende elementen samengevoegd kunnen worden op ontelbaar veel mogelijk manieren, kennen we vandaag de dag als het LEGO Patent.

LEGO Patent 28 januari 1958 door Godtfred Kirk Christansen
Originele LEGO Patent 28 januari 1958 door Godtfred Kirk Christansen

In tegenstelling tot waar de fans en The LEGO Group van overtuigd waren, heeft het uiteindelijk niet meer dan vijf dagen in beslag genomen een nieuw design te bedenken, in te dienen en er een patent op te krijgen. Daarnaast blijkt dat het brein achter het design niet meerkoppig was, maar door Godtfred zelf bedacht is.


Het artikel hieronder is geschreven door Mads Klougart (Manager Internal Communications The LEGO Group) en gepubliceerd op het employee-only LEGO Web. We hebben van LEGO en Mads toestemming dit artikel te gebruiken en te delen met de community.

100 years ago, today, former LEGO® owner and managing director Godtfred Kirk Christiansen was born. His influence on the company and the success of the LEGO system in play is undeniable, but brand-new research done by our historians in LEGO Idea House shows that his influence on the LEGO brick and the company is even greater than we initially thought.

“For decades we have been unable to give a precise answer to the question of how the LEGO brick was developed, and who was the mastermind behind the design. We have been convinced that it was a lengthy development process carried out by a team of LEGO employees in the mid to late 1950s. Thanks to newly-discovered material, we have found out that Godtfred actually played a pivotal role in developing the LEGO brick that people all over the world love today,” explains Signe Wiese, Corporate Historian from LEGO Idea House.


Here is the never-before-told story of the development of the iconic LEGO brick:

It’s January 23, 1958. Three men are sitting in a LEGO office in Billund. The three men are Godtfred Kirk, his brother Karl Georg (presumably) and Axel Thomsen, head of LEGO sales office in Germany.

The latter explains that he’s getting complaints from his customers in Germany about the fact that models built with the company’s plastic building bricks are lacking stability and clutch power. The problem is discussed at length, and several ideas and solutions are put forward. At some point, Godtfred finds a piece of paper with circles on, and starts to sketch the different ideas for a new brick design. That same day, Godtfred hands the sketch to Ove Nielsen, then head of the LEGO moulding shop. He is instructed to make a sample of the new brick design with two inner clutch tubes.

The following day, Godtfred brings his sketches and samples to the office of patent agency Hofman-Bang & Boutard in Copenhagen for them to get started on the work of applying for a patent. However, on his way home to Billund, he ponders over the idea of creating a new design for a brick with three inner clutch tubes instead of two. When he reaches Billund, he has come to the conclusion that three tubes will work better than two, because it will provide even better interlocking action.

He has Ove Nielsen create a new brick sample by cutting up and gluing together existing elements. This new three-tube design is then sent to the patent office with express courier. Only a few days later, on January 28, 1958 at precisely 1.58 pm, the LEGO Group files the application for a patent for a new type of building system. A system in which two or several interlocking plastic building elements can be put together in a great number of mutually different positions – or as it is more widely referred to: The patent of the LEGO brick.

“We’re now able to conclude that it took no more than five days to develop and patent the design of the LEGO brick, and we can also conclude that the mastermind behind this everlasting design was none other than Godtfred himself. I can’t find a more fitting way to celebrate his 100th birthday,” smiles Signe.

5 1 stem
Vind jij dit artikel waardevol?